Kompozytor o płycie:

Wstęp

Kompozycję nowych chóralnych utworów liturgicznych, bazujących na tekstach antyfon podanych w Mszale Rzymskim, rozpocząłem w roku 2017.

Wciąż rozwijający się zbiór postanowiłem nazwać Projekt: Antyfona. Pierwszą napisaną w jego ramach kompozycją była antyfona „Raduj się, Jerozolimo”, która wybrzmiała w niedzielę Laetare w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Słuszność wyboru antyfon jako wieloletniego źródła inspiracji muzycznej utrwaliło we mnie napisanie dwóch kompozycji najwyżej ocenionych podczas konkursu Fide et Amore (2017).

Od roku 2018 Projekt: Antyfona zaistniał nie tylko jako zbiór kompozycji, lecz także jako inicjatywa angażująca zespoły śpiewacze w wykonawstwo nowej muzyki liturgicznej. Projekt stał się również nieodłącznym elementem mojego życia artystycznego, zarówno kompozytorskiego (poprzez opracowywanie antyfon w formie chóralnych miniatur liturgicznych), jak i dyrygenckiego (poprzez ich przygotowywanie i wykonywanie).

Z początku Projekt: Antyfona miał być moim “sposobem na siebie”. Szczęśliwie, Pan Bóg w swojej mądrości pokazał mi, że rzeczywiście jest to “sposób na mnie”, ale nie “mój”, lecz “Jego”. Antyfony mszalne okazały się nie tylko interesującym materiałem tekstowym, lecz także rzeczywistym kluczem do głębszego zanurzenia się w tajemnicy liturgii. Pisanie melodii do wybranych tekstów przestało być zagadnieniem wyłącznie kompozytorskim. Twórczość ta stała się osobistą drogą do zrozumienia Słowa i wypowiedzenia Jego treści za pomocą języka muzyki.

Żywię nadzieję, że ta płyta stanie się również dla Was swoistą Antyfoną, czyli wypowiedzią, która poprzedza modlitewną odpowiedź, i która jest jej zwieńczeniem. Mam nadzieję, że zaprezentowane wykonania stanowić będą inspirację do skorzystania z tych kompozycji w innych wspólnotach, czego z całego serca życzyłbym sobie i Wam.

Paweł Płoskoń

Jesteś zainteresowany zaproszeniem Pawła na warsztaty?
Chcesz zamówić kompozycję?
Masz inne pytania?

Kontakt:

kontakt@projektantyfona.pl

0048 604 795 400